fbpx

CZĘSTOŚĆ IZOLACJI GRZYBÓW Z RODZAJU CANDIDAZ KAŁU ZWIERZĄT MIĘSOŻERNYCH

(PSÓW I KOTÓW)
Paulina Altrych Alicja Krutkiewicz Bożena Kaszak
Zakład Mykologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
WPROWADZENIE:
Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować błonę śluzową jamy ustnej, przewodu
pokarmowego oraz pochwy. W przewodzie pokarmowym prawidłowa flora bakteryjna
zwykle hamuje nadmierny rozwój grzybów drożdżopodobnych. Wyjątkiem mogą być
osobniki bardzo młode, u których prawidłowa mikrobiota nie jest do końca wykształcona,
więc w niesprzyjających warunkach może dojść do zachwiania populacyjne homeostazy
przewodu pokarmowego. Czynniki wpływające na zróżnicowanie w składzie
mikrobioty jelitowej mogą być zróżnicowane (np. antybiotyki o szerokim
spektrum działania, leki sterydowe, cytostatyki, choroby zakaźne i inwazyjne).
MATERIAŁY I METODY:
Kał do badania pozyskiwano od psów i kotów. Zwierzęta, od których pobierano materiał podzielono na grupy :
a) zdrowe klinicznie, b) wykazujące objawy ze strony przewodu pokarmowego, c) dotknięte inwazją pasożytów
wewnętrznych. Wykonywano preparat bezpośredni z kału, celem stwierdzenia obecności komórek
drożdżopodobnych. Materiał posiewano na podłoża Sabouraud, agar z krwią i podłoże MacConkeya. Wyizolowane
szczepy identyfikowano na podstawie cech fenotypowych. Drożdże wstępnie identyfikowano jako Candida
albicansna podstawie testu filamentacji. Czyste kultury zamrożono, aby wykorzystać do dalszych badań.
W kolejnych etapach planowane jest genetyczne różnicowanie izolatów z
wykorzystaniem technik biologii molekularnej. Równolegle przeprowadzono
badanie parazytologiczne kału metodą flotacji oraz w kierunku obecności
oocyst Giardia intestinalis.

 

WYNIKI:
Przebadano 180 próbek kału pochodzących od psów (53%) i od kotów (47%). Na podstawie
morfologii koloni i mikroskopowej oceny morfologii blastospor (barwienie błękitem
metylenowym) w 20% wszystkich posiewów stwierdzono wzrost grzybów z rodzaju
Candida, z tego 35% izolatów pochodziło od psów i 17% od kotów. W 54% pozytywnych
badań hodowlanych drożdże izolowano od zwierząt z biegunką. W większości przypadków
izolacji grzybów z rodzaju Candidatowarzyszyła prawidłowa flora jelitowa
(Strepococcus α-hemolityczny, Escherichia coli niehemolityczne, Enterococcus sp.),
jednak w 11% próbek z kału izolowano hemolityczne Escherichia coli.
Wśród inwazji pasożytniczych przeważała Toxocara i kokcydia z rodzajuIsospora.
W dotychczas przebadanych próbkach kału drożdże z rodzaju Candida
towarzyszyły w 80% inwazjom Toxocara cati i w 75% Giardia intestinalis.
Nie wyizolowano grzybów z kału zawierającego jaja Trichuris vulpis,
Uncinaria stenocephala czy oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora.
Jaja Toxocara cati powiększenie 100x
Oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora powiększenie 100x

WNIOSKI:
Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować przewód pokarmowy zwierząt mięsożernych i na ogół towarzyszy
im prawidłowa flora bakteryjna. Wzrost częstości izolacji drożdżaków w kale zaobserwowano w przypadku
występowania biegunki i współtowarzyszącej inwazji pasożytów wewnętrznych (Toxocara cati, Giardia intestinalis).

0/5 (0 Reviews)
سلالة جديدة من العناية بالحيوانات الأليفة

نمهد الطريق لتغيير وإثراء بيئة العناية بالحيوانات الأليفة في الإمارات من خلال تقديم ممارسات الطب البيطري الشاملة ذات المستوى العالمي. حيوانك الأليف بمثابة أحد أفراد العائلة والعائلة تستحق الأفضل.

احجز الآن