تردد العزلة

CZĘSTOŚĆ IZOLACJI GRZYBÓW Z RODZAJU CANDIDAZ KAŁU ZWIERZĄT MIĘSOŻERNYCH (PSÓW I KOTÓW)

Paulina Altrych Alicja Krutkiewicz Bożena Kaszak

Zakład Mykologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WPROWADZENIE:

Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować błonę śluzową jamy ustnej, przewodu pokarmowego oraz pochwy. W przewodzie pokarmowym prawidłowa flora bakteryjna zwykle hamuje nadmierny rozwój grzybów drożdżopodobnych. Wyjątkiem mogą być osobniki bardzo młode, u których prawidłowa mikrobiota nie jest do końca wykształcona, więc w niesprzyjających warunkach może dojść do zachwiania populacyjne homeostazy przewodu pokarmowego. Czynniki wpływające na zróżnicowanie w składzie mikrobioty jelitowej mogą być zróżnicowane (np. antybiotyki o szerokim spektrum działania, leki sterydowe, cytostatyki, choroby zakaźne i inwazyjne).

MATERIAŁY I METODY:

Kał do badania pozyskiwano od psów i kotów. Zwierzęta, od których pobierano materiał podzielono na grupy:

a) zdrowe klinicznie,
b) wykazujące objawy ze strony przewodu pokarmowego,
c) dotknięte inwazją pasożytów wewnętrznych.

Wykonywano preparat bezpośredni z kału, celem stwierdzenia obecności komórek drożdżopodobnych. Materiał posiewano na podłoża Sabouraud, agar z krwią i podłoże MacConkeya. Wyizolowane szczepy identyfikowano na podstawie cech fenotypowych. Drożdże wstępnie identyfikowano jako Candida albicansna podstawie testu filamentacji. Czyste kultury zamrożono, aby wykorzystać do dalszych badań.

W kolejnych etapach planowane jest genetyczne różnicowanie izolatów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej. Równolegle przeprowadzono
badanie parazytologiczne kału metodą flotacji oraz w kierunku obecności oocyst Giardia intestinalis.

WYNIKI:

Przebadano 180 próbek kału pochodzących od psów (53%) i od kotów (47%). Na podstawie morfologii koloni i mikroskopowej oceny morfologii blastospor (barwienie błękitem metylenowym) w 20% wszystkich posiewów stwierdzono wzrost grzybów z rodzaju Candida, z tego 35% izolatów pochodziło od psów i 17% od kotów. W 54% pozytywnych badań hodowlanych drożdże izolowano od zwierząt z biegunką. W większości przypadków izolacji grzybów z rodzaju Candidatowarzyszyła prawidłowa flora jelitowa (Strepococcus α-hemolityczny, Escherichia coli niehemolityczne, Enterococcus sp.),
jednak w 11% próbek z kału izolowano hemolityczne Escherichia coli.

Wśród inwazji pasożytniczych przeważała Toxocara i kokcydia z rodzajuIsospora.

W dotychczas przebadanych próbkach kału drożdże z rodzaju Candida towarzyszyły w 80% inwazjom Toxocara cati i w 75% Giardia intestinalis.

Nie wyizolowano grzybów z kału zawierającego jaja Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala czy oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora.
Jaja Toxocara cati powiększenie 100x Oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora powiększenie 100x

WNIOSKI:

Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować przewód pokarmowy zwierząt mięsożernych i na ogół towarzyszy im prawidłowa flora bakteryjna. Wzrost częstości izolacji drożdżaków w kale zaobserwowano w przypadku występowania biegunki i współtowarzyszącej inwazji pasożytów wewnętrznych (Toxocara cati, Giardia intestinalis).

سلالة جديدة من العناية بالحيوانات الأليفة
نمهد الطريق لتغيير وإثراء بيئة العناية بالحيوانات الأليفة في الإمارات من خلال تقديم ممارسات الطب البيطري الشاملة ذات المستوى العالمي. حيوانك الأليف بمثابة أحد أفراد العائلة والعائلة تستحق الأفضل.
سلالة جديدة من العناية بالحيوانات الأليفة
نمهد الطريق لتغيير وإثراء بيئة العناية بالحيوانات الأليفة في الإمارات من خلال تقديم ممارسات الطب البيطري الشاملة ذات المستوى العالمي. حيوانك الأليف بمثابة أحد أفراد العائلة والعائلة تستحق الأفضل.