Czestosc izolacji

CZĘSTOŚĆ IZOLACJI GRZYBÓW Z RODZAJU CANDIDAZ KAŁU ZWIERZĄT MIĘSOŻERNYCH (PSÓW I KOTÓW)

Paulina Altrych Alicja Krutkiewicz Bożena Kaszak

Zakład Mykologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WPROWADZENIE:

Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować błonę śluzową jamy ustnej, przewodu pokarmowego oraz pochwy. W przewodzie pokarmowym prawidłowa flora bakteryjna zwykle hamuje nadmierny rozwój grzybów drożdżopodobnych. Wyjątkiem mogą być osobniki bardzo młode, u których prawidłowa mikrobiota nie jest do końca wykształcona, więc w niesprzyjających warunkach może dojść do zachwiania populacyjne homeostazy przewodu pokarmowego. Czynniki wpływające na zróżnicowanie w składzie mikrobioty jelitowej mogą być zróżnicowane (np. antybiotyki o szerokim spektrum działania, leki sterydowe, cytostatyki, choroby zakaźne i inwazyjne).

MATERIAŁY I METODY:

Kał do badania pozyskiwano od psów i kotów. Zwierzęta, od których pobierano materiał podzielono na grupy:

a) zdrowe klinicznie,
b) wykazujące objawy ze strony przewodu pokarmowego,
c) dotknięte inwazją pasożytów wewnętrznych.

Wykonywano preparat bezpośredni z kału, celem stwierdzenia obecności komórek drożdżopodobnych. Materiał posiewano na podłoża Sabouraud, agar z krwią i podłoże MacConkeya. Wyizolowane szczepy identyfikowano na podstawie cech fenotypowych. Drożdże wstępnie identyfikowano jako Candida albicansna podstawie testu filamentacji. Czyste kultury zamrożono, aby wykorzystać do dalszych badań.

W kolejnych etapach planowane jest genetyczne różnicowanie izolatów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej. Równolegle przeprowadzono
badanie parazytologiczne kału metodą flotacji oraz w kierunku obecności oocyst Giardia intestinalis.

WYNIKI:

Przebadano 180 próbek kału pochodzących od psów (53%) i od kotów (47%). Na podstawie morfologii koloni i mikroskopowej oceny morfologii blastospor (barwienie błękitem metylenowym) w 20% wszystkich posiewów stwierdzono wzrost grzybów z rodzaju Candida, z tego 35% izolatów pochodziło od psów i 17% od kotów. W 54% pozytywnych badań hodowlanych drożdże izolowano od zwierząt z biegunką. W większości przypadków izolacji grzybów z rodzaju Candidatowarzyszyła prawidłowa flora jelitowa (Strepococcus α-hemolityczny, Escherichia coli niehemolityczne, Enterococcus sp.),
jednak w 11% próbek z kału izolowano hemolityczne Escherichia coli.

Wśród inwazji pasożytniczych przeważała Toxocara i kokcydia z rodzajuIsospora.

W dotychczas przebadanych próbkach kału drożdże z rodzaju Candida towarzyszyły w 80% inwazjom Toxocara cati i w 75% Giardia intestinalis.

Nie wyizolowano grzybów z kału zawierającego jaja Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala czy oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora.
Jaja Toxocara cati powiększenie 100x Oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora powiększenie 100x

WNIOSKI:

Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować przewód pokarmowy zwierząt mięsożernych i na ogół towarzyszy im prawidłowa flora bakteryjna. Wzrost częstości izolacji drożdżaków w kale zaobserwowano w przypadku występowania biegunki i współtowarzyszącej inwazji pasożytów wewnętrznych (Toxocara cati, Giardia intestinalis).

THE ONLY MULTI-SPECIALTY
24 HOUR HOSPITAL
IN THE UAE!
THE ONLY MULTI-SPECIALTY
24 HOUR HOSPITAL
IN THE UAE!