fbpx

CZĘSTOŚĆ IZOLACJI GRZYBÓW Z RODZAJU CANDIDAZ KAŁU ZWIERZĄT MIĘSOŻERNYCH

(PSÓW I KOTÓW)
Paulina Altrych Alicja Krutkiewicz Bożena Kaszak
Zakład Mykologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
WPROWADZENIE:
Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować błonę śluzową jamy ustnej, przewodu
pokarmowego oraz pochwy. W przewodzie pokarmowym prawidłowa flora bakteryjna
zwykle hamuje nadmierny rozwój grzybów drożdżopodobnych. Wyjątkiem mogą być
osobniki bardzo młode, u których prawidłowa mikrobiota nie jest do końca wykształcona,
więc w niesprzyjających warunkach może dojść do zachwiania populacyjne homeostazy
przewodu pokarmowego. Czynniki wpływające na zróżnicowanie w składzie
mikrobioty jelitowej mogą być zróżnicowane (np. antybiotyki o szerokim
spektrum działania, leki sterydowe, cytostatyki, choroby zakaźne i inwazyjne).
MATERIAŁY I METODY:
Kał do badania pozyskiwano od psów i kotów. Zwierzęta, od których pobierano materiał podzielono na grupy :
a) zdrowe klinicznie, b) wykazujące objawy ze strony przewodu pokarmowego, c) dotknięte inwazją pasożytów
wewnętrznych. Wykonywano preparat bezpośredni z kału, celem stwierdzenia obecności komórek
drożdżopodobnych. Materiał posiewano na podłoża Sabouraud, agar z krwią i podłoże MacConkeya. Wyizolowane
szczepy identyfikowano na podstawie cech fenotypowych. Drożdże wstępnie identyfikowano jako Candida
albicansna podstawie testu filamentacji. Czyste kultury zamrożono, aby wykorzystać do dalszych badań.
W kolejnych etapach planowane jest genetyczne różnicowanie izolatów z
wykorzystaniem technik biologii molekularnej. Równolegle przeprowadzono
badanie parazytologiczne kału metodą flotacji oraz w kierunku obecności
oocyst Giardia intestinalis.

 

WYNIKI:
Przebadano 180 próbek kału pochodzących od psów (53%) i od kotów (47%). Na podstawie
morfologii koloni i mikroskopowej oceny morfologii blastospor (barwienie błękitem
metylenowym) w 20% wszystkich posiewów stwierdzono wzrost grzybów z rodzaju
Candida, z tego 35% izolatów pochodziło od psów i 17% od kotów. W 54% pozytywnych
badań hodowlanych drożdże izolowano od zwierząt z biegunką. W większości przypadków
izolacji grzybów z rodzaju Candidatowarzyszyła prawidłowa flora jelitowa
(Strepococcus α-hemolityczny, Escherichia coli niehemolityczne, Enterococcus sp.),
jednak w 11% próbek z kału izolowano hemolityczne Escherichia coli.
Wśród inwazji pasożytniczych przeważała Toxocara i kokcydia z rodzajuIsospora.
W dotychczas przebadanych próbkach kału drożdże z rodzaju Candida
towarzyszyły w 80% inwazjom Toxocara cati i w 75% Giardia intestinalis.
Nie wyizolowano grzybów z kału zawierającego jaja Trichuris vulpis,
Uncinaria stenocephala czy oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora.
Jaja Toxocara cati powiększenie 100x
Oocysty kokcydiów z rodzaju Isospora powiększenie 100x

WNIOSKI:
Drożdże z rodzaju Candida mogą kolonizować przewód pokarmowy zwierząt mięsożernych i na ogół towarzyszy
im prawidłowa flora bakteryjna. Wzrost częstości izolacji drożdżaków w kale zaobserwowano w przypadku
występowania biegunki i współtowarzyszącej inwazji pasożytów wewnętrznych (Toxocara cati, Giardia intestinalis).

0/5 (0 Reviews)
WE ARE ALWAYS
HERE FOR YOU
ALL LOCATIONS